چرا دنياي گردش نور را انتخاب کنيم؟

شرکت خدمات مسافرت هوايي ، گردشگري ، زيارتي و ريلي دنياي گردش نور با بيش از 5 سال حسن سابقه در عرصه

گردشگري کليه فعاليت هاي خود را بر مبناي استانداد جهاني

ISO 9001 ، ISO 10002 ، ISO 10004

هدفمند نموده و در اين راستا براي مسافران خود خدمات اقساطي تورها را نيز در نظر گرفته است.اميد است به لطف و مرحمت الهي بيش از پيش در اين عرصه خدمتگزار ايرانيان باشيم

نمونه جزئي از خدمتگزاري به گروه هاي خاص مسافري :

لشگر ناحيه مقاومت بسيج الغدير ، تيپ 20 رمضان نيروي زميني سپاه ، صنايع دفاع شهيد همت ، سپاه حضرت محمد رسوا ا... ، يگان ويژه صابرين نزسا ، لشگر 27 حضرت محمد رسول ا... ، مرکز کارکنان سپاه ، مرکز خدمات قرارگاه دوکوهه ، معاونت نيروي انساني پليس فرودگاه امام خميني ، اداره کل پايانه هاي کشوري ، معاونت زيبا سازي شهرداري ناحيه 12 و ...